Päivitetty: 7.3.2023

Äänioikeuden käyttäminen kotoa käsin on myös mahdollista.

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen kello 16.

Lisätietoja

Keskusvaalilautakunta
Rauhankatu 3, 18100 Heinola
Kuoreen merkintä “Kotiäänestys eduskuntavaaleissa 2023”

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Teppo Joentausta

Keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilö
Minna Ollikainen

Etusivu