Kaupunki tutuksi

10.9.2021

Heinolan kaupunki korkeakouluopiskelijan silmin

Emilia Tomminen

Emilia Tomminen valitsi harjoittelupaikakseen Heinolan kaupungin Yhteiset palvelut -toimialan

Emilia Tomminen on 4. vuosikurssin opiskelija Vaasan yliopistossa, jossa hän lukee hallintotieteitä pääaineenaan julkisoikeus. Harjoittelupaikakseen Emilia valitsi Heinolan kaupungin saadakseen kokemusta valitsemaltaan koulutusalalta. Lisäksi kaupungin tarjoama harjoittelupaikka tehtävineen vaikutti hänestä lupaavalta ja mielenkiintoiselta.

Emilian harjoittelu sijoittui kaupungin organisaatiossa Yhteiset palvelut -toimialalle ja oli kestoltaan neljä kuukautta. Emilian harjoittelu päättyi heinäkuussa ja hän summaa tuoreeltaan kokemuksiaan seuraavasti.

Miten tehtävä vastasi odotuksia?

Tehtävässäni pääsin tutustumaan eri palvelualueiden toimintoihin ja työtehtävät olivat monipuoliset. Pääsin työskentelemään itsenäisesti ja sain monessa tehtävässä melko vapaat kädet toteuttaa asiat siten, kuten parhaaksi näin.

Miten korona-tilanne vaikutti harjoitteluun?

Korona ei vaikuttanut niinkään tehtävien sisältöön. Koronan myötä pääsin tekemään etätöitä, mikä oli mukavaa. Koronan haittapuoli oli se, ettei työyhteisöön päässyt tutustumaan niin hyvin kuin normaalioloissa, sillä suurinta osaa työntekijöistä en nähnyt lainkaan kasvotusten. Onneksi erilaisissa kokouksissa pääsi hieman vaihtamaan kuulumisia. 

Mikä oli parasta harjoittelussa?

Parasta harjoittelussa oli se, että tekemiseeni luotettiin. Kuten aiemmin totesin, sain toteuttaa asioita omalla tavallani ja työpanostani arvostettiin. Myös johtoryhmätyöskentelyn seuraaminen oli antoisaa, sillä pääsin näkemään johtamiskulttuuria sekä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opin paljon uusia asioita, joista on hyötyä niin opintojen kuin työelämänkin saralla. 

Parhaimmillaan työharjoittelu vahvistaa omaa urapolkua ja antaa teoreettiselle pohjalle käytännön kaikua

Emilian kokemuksen mukaan työharjoittelu antoi hyvät eväät opiskeluja varten. Hänen mukaan yksi tärkeimmistä asioista harjoittelun aikana oli se, että sai jo aiemmin käytyjen kurssien sisältöihin käytännön kokemusta.

Kurssit kun ovat hyvin teoreettisia, on todella tärkeää ymmärtää asiat myös käytännössä. Pääsin esimerkiksi uusimaan Heinolan kaupungin hankintaohjeita ja sen myötä opin lisää itse hankintaprosessista ja hankinnoista ylipäätään. Harjoittelussa pääsee siis kertaamaan vanhoja juttuja, mutta oppii myös paljon uutta. Koen, että harjoittelu antoi tiettyä suuntaa siihen, mitä haluaa jatkossa opiskella. Opinnoissa yksi kurssi tietystä aihealueesta voi jäädä etäiseksi, mutta käytännön tekemisessä huomaa, onko aihe mieluinen ja haluaako sitä opiskella lisää, summaa Emilia.

Heinolassa on vahva kehittämisen kulttuuri

Heinolassa on vahva tekemisen ja kehittämisen kulttuuri. Emme tyydy vastaukseen, näin on ennenkin tehty, vaan olemme avarakatseisia ja avoimia uusille ideoille ja tavoille toimia. Toki toimivia rakenteita on turha lähteä vavisuttelemaan, mutta yleensä prosesseista ja tavoista löytyy kehittämisen ja uudistamisen varaa.

Avoimuus kehittämiselle näkyy myös tavassamme tehdä yhteistyötä koulujen ja opiskelijoiden kanssa. Otamme ilolla vastaan heidän objektiivisen näkemyksen kaupungin toimintatavoista sekä uudet ja raikkaat kehitysideat. Monesti ulkopuolinen havaitsee hyvin nopeasti toimivat ja toimimattomat toimintatavat. Vastavuoroisesti annamme opiskelijoille paitsi rehellisen kuvan organisaatiostamme ja työelämästä, myös tilaa kasvaa ja kehittyä sekä toivottavasti mahdollisuuden saada vahvistusta valitsemalleen urapolulle. Meillä opiskelijat otetaan lämpimästi vastaan ja aktiiviseksi osaksi työyhteisöä.

Heinolan kaupungin hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi ei olisi voinut olla tyytyväisempi Emilian harjoittelujaksoon:

Vuoropuhelu Emilian kanssa sujui erinomaisesti. Oli hienoa huomata, että tehtävät kiinnostivat ja niihin tartuttiin oma-aloitteisesti. Työskentelyvälineiden hallinta oli myös erinomaisella tasolla, mikä edesauttoi itsenäistä työskentelyä korona-ajan haasteista huolimatta – työt siis sujuivat etänäkin mainiosti. Kokemus harjoittelijasta oli meillä kaikin puolin positiivinen. Emilian työpanoksella saatiin montaa asiaa edistettyä. Tulemme varmasti jatkossakin tarjoamaan harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille.

Kommentit (0)

Etusivu