Päivitetty: 6.11.2023

Koira Heinolassa -opas

Voit tutustua tästä koiraoppaaseen! Oppaita saa myös Asiakaspalvelupiste Spotista.

Koirien kiinnipito

Lain mukaan koiria on pidettävä taajamissa kytkettyinä ja koiria voi pitää taajamissa vapaana ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Tällöinkin koirien on oltava haltijansa valvonnassa. Edellä mainittua kutsutaan koirakuriksi. Lain mukaan koiria ei saa ulkoiluttaa (ellei sitä ole erikseen sallittu) yleisillä uimarannoilla, toreilla toriaikana, lasten leikkipaikoilla, urheilukentillä sekä yleiseen käyttöön kunnostetuilla hiihtoladuilla. Koiraa voi uittaa esim. puistojen rannoissa tai veneiden laskupaikoissa.

Koirien kiinnipitoaika on 1.3.–19.8. Tämä on luontoeläinten pesimäaikaa. Koirat on pidettävä kiinni kaikkina aikoina kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei maanomistaja tai metsästysoikeuden haltijalta ole lupaa koiran vapaana pitämiseen. Koiran tulee olla aina omistajansa hallittavissa, vaikka se olisi luvallisesti irti.

Koira-aitaukset

Heinolassa on rakennettu kolme koira-aitausta, Tommolan kaupunginosassa jätevesipuhdistamon lähellä, Tähtiniemessä Tähtiniementien varressa sekä Rainiossa talkoolaisten yhteistyössä rakentama koira-aitaus.

Tältä kartalta näet koirien ulkoilualueet ja koira-aitaukset.

Ulkoilualueiden lisäksi on Heinolassa yksi koirapolku ja koirauimarantoja sekä kauempana kaupungista oleva koirametsä, joka sijaitsee Pikijärventien, Paininpuunlammen ja Karhulammen välisellä alueella. Näistä tarkemmin “Koira Heinolassa” -oppaassa.

Uusin koira-aitaus rakennettiin 2012 Tommolan kaupunginosaan yhteistyössä Tommolan asukasyhdistyksen kanssa.

Etusivu