Päivitetty: 2.11.2022

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 on luettelo luvanvaraisista hankkeista. Lisäksi toiminta voi olla luvanvaraista, jos se saattaa aiheuttaa suoraan vesistön pilaantumista, kohtuutonta haittaa naapureille tai se sijoittuu pohjavesialueelle.                    

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Tiettyihin ympäristönsuojelulain mukaisiin toimintoihin sovelletaan lupamenettelyä keveämpää ilmoitusmenettelyä.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimi näin

1.

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulain liitteessä 1 on luettelo ympäristöluvanvaraisista toiminnoista.

Täältä löydät ohjeet ja lomakkeet lupahakemuksen tekemiseen ja jättämiseen.

Ympäristölupa tulee olla myös

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista, eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta;
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista;
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;

Uusi ympäristölupa on haettava ympäristöluvan saaneen toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Yleinen ilmoitusmenettely

Osa toimialoista ei tarvitse enää ympäristölupaa, vaan ne on siirretty kevyempään, yleiseen ilmoitusmenettelyyn. Ilmoitus tehdään mm. uusista eläinsuojista, varikoista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuudesta ja pienistä ampumaradoista.

Täältä löydät ohjeet ja lomakkeet ilmoituksen tekemiseen.

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle poikkeuksellisesta tilanteesta, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa. Hätätilanteessa ilmoitus tulee tehdä ensisijassa pelastuslaitokselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Etusivu