Päivitetty: 1.3.2021

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on siirretty rekisteröintimenettelyyn. Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on luettelo rekisteröitävistä toiminnoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella, sitä ei voi rekisteröidä, vaan sille todennäköisesti tarvitsee ympäristöluvan.

Toimi näin

Jätä rekisteröinti-ilmoitus joko sähköisesti tai postitse kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista allekirjoittaa ilmoitus.

Täältä löydät ohjeet rekisteröinti-ilmoituksen tekemiseen ja jättämiseen.

Etusivu