Päivitetty: 1.11.2022

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista.

Heinolan kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä:

  • ulkoilmakonsertista, jonka aiheuttama melutaso yhden kappaleen keskiäänitasona (LAeq) arvioituna on melun vaikutuspiirissä olevien asuinrakennusten, hoito- ja oppilaitosten sekä muiden sellaisten kohteiden luona, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä, enintään 70 dB ja tilaisuus päättyy viimeistään klo 22.00.

  • yksipäiväisestä yleisötapahtumasta (erilaiset näytökset, urheilukilpailut, sirkukset, tivolit)

  • yksipäiväisestä moottoriurheilutapahtumasta, jossa ei ole yhteislähtöjä (ralli, rallysprint, enduro, trial ja off road)

  • ilotulitusnäytöksistä klo 7.00 – 24.00, uudenvuodenyönä klo 18 – 02.00. Näytöksestä on kuitenkin ilmoitettava, jos halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita ammutaan klo 22 jälkeen.
Etusivu