Päivitetty: 17.2.2021

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Maa-aineslupa tarvitaan maa-ainesten ottamistoimintaan. Laajamittaisesta kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimi näin

Toimita lupahakemus neljänä kappaleena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle postitse tai sähköpostilla. Muista allekirjoittaa hakemus. 

Jos samalla alueella lisäksi tehdään murskausta tai louhintaa, käsitellään maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus samanaikaisesti yhdistetyssä menettelyssä yhteislupana.

Täältä löydät ohjeet ja lomakkeet maa-aineslupahakemuksen tekemiseen.

Etusivu