Maa-ainesluvat

Maa-aineslupa tarvitaan maa-ainesten ottamistoimintaan. Laajamittaisesta kotitarveotosta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toimi näin

Toimita lupahakemus neljänä kappaleena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle postitse tai sähköpostilla. Muista allekirjoittaa hakemus. 

Jos samalla alueella lisäksi tehdään murskausta tai louhintaa, käsitellään maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemus samanaikaisesti yhdistetyssä menettelyssä yhteislupana.

Täältä löydät ohjeet ja lomakkeet maa-aineslupahakemuksen tekemiseen.

Etusivu