Päivitetty: 30.12.2020

Ympäristönsuojelulain mukainen koetoiminta-ilmoitus

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.
Koetoimintailmoitus on poikkeuksellinen menettely. Ennen ilmoituksen jättämistä on hyvä olla puhelimitse yhteydessä ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Tämä mahdollista asian jouhevan etenemisen ja turhilta ilmoituksilta vältytään.                    

Toimi näin

Koetoimintailmoitus on poikkeuksellinen menettely. Ennen ilmoituksen jättämistä on hyvä olla puhelimitse yhteydessä ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa. Samalla voidaan arvioida, käsitteleekö ilmoituksen Heinolan kaupungin ympäristönsuojelu vai Etelä-Suomen AVI. Tämä mahdollista asian jouhevan etenemisen ja turhilta ilmoituksilta vältytään.

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on

  • kokeilla uutta tekniikkaa, raaka- tai polttoainetta, valmistus- tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta
  • käsitellä jätettä laitos- tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi.

Tällaisesta toiminnasta tehdään kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Jos toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua naapuruussuhdelain 17 § 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, on toiminnalle haettava ympäristölupa.

Ohjeet koeluonteisesta toiminnasta ilmoittamiseen.

Etusivu