Kesäinen satama

Päivitetty: 12.3.2022

Laitoksen toimittama verkostovesi, talousvesi, on hyvälaatuista pohjavettä, joka otetaan kahdeksasta vedenottamosta.

Laitoksen toiminta-alueen jätevedet johdetaan kaupungin jätevedenpuhdistamolle Sahanniemeen, Kyminkadun loppupäähän. Jätevedenpuhdistamo on otettu alunperin käyttöön vuonna 1976, ja sitä on sen jälkeen saneerattu vuosina 1996 ja 2012. Viimeisin saneeraus valmistui vuonna 2020.

Etusivu