Kesäinen satama

Päivitetty: 8.2.2023

Vesilukeman ilmoittaminen

Vesimittarilukemat ilmoitetaan Kulutus-Webin kautta.

Lukema toimii vesilaskutusperusteena ja vertautuu kiinteistön tai asunnon aikaisempien vuosien lukemaan.

Kuluttajanumeron ja vesimittarin numeron saat vesimittarilukeman ilmoituskortista tai ottamalla yhteyttä vesilaskutukseen.

Hinnasto ja laskutus

Teknisen lautakunnan 6.10.2022 §47 päätöksen mukaisesti kulutusperusteinen käyttömaksu vesijohtovedelle 1.1.2023 alkaen on 1,32 €/m3 (alv 0 %) ja jätevedelle 2,37 €/m3 (alv 0 %). Muut hinnat löytyvät vesilaitoksen hinnastosta.

Arvioon perustuva laskutus

Vesilaskutus perustuu joko vuosiarvioon tai vesimittarin lukemaan. Vanhoilla kuluttajilla arviolasku perustuu aina edelliseen mitattuun kulutukseen. Uusien liittyjien kulutus voidaan arvioida aluksi esim. henkilöluvun mukaan. Jos kuluttaja haluaa muuttaa arviota, hän voi ilmoitta vesilaitokselle mittarilukemansa. Tällöin arvio suhteutetaan todellista kulutusta vastaavaksi.

Lukemaan perustuva laskutus

Kalenterivuoden lopussa tai muusta erityisestä syystä suoritetaan tasauslaskutus edellisestä todellisesta mittarilukemasta uuteen lukemaan. Lukemien välillä perityt ennakot hyvitetään asiakkaalle tasauslaskutuksen yhteydessä ja peritään vain arviolaskutusen yli menevä osuus. Mahdollisesti liikaa peritty arviolaskutusosuus hyvitetään seuraavassa laskussa tai erityistapauksessa, esim asiakassuhteen päättyessä, suoritetaan rahakorvauksena.

Kuluttajan vaihto

Kuluttajan vaihdon yhteydessä tehdään ns. muutoslasku, joka perustuu yleensä aina todelliseen lukemaan. Vanhan kuluttajan on aina huolehdittava siitä, että mittarilukema ja muutospäivä ilmoitetaan vesilaitokselle myyjän ja ostajan yhteisestä sopimuksesta tai pyydetään lukemaan laitoksen toimesta.

Verkostoon liittyminen

Uudet kiinteistöt, laajennukset ja saneeraukset

Rakennuslupapapereihin liitetään johtopiirros, joka tilataan tekniikan kuntatekniikasta.

Liittymissopimus

Liittymissopimus tehdään uusille kiinteistöille ja omistajanvaihdon tapahtuessa.

Liittymissopimus pitää olla tehtynä ennen kuin kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen johtoverkostoon.

Omistajan tai kuluttajan vaihdoksen yhteydessä liittyminen tapahtuu tekemällä uusi liittymis- tai käyttösopimus ja ilmoittamalla vaihtopäivä ja sen mittarilukema vesihuoltolaitokselle.

Tarvittaessa mittariluvun voi myös tilata vesihuoltolaitokselta ja se on tässä tapauksessa maksuton.

Etusivu