Heinolan Rautatiesilta

Päivitetty: 12.4.2024

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaikille kaupungin hallinnoimille yleisille alueilla tehtäville töille on saatava kaupungin myöntämä maksullinen lupa. Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttämättömät korjaukset.

Luvanvaraisia töitä ovat mm:
-kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, mikäli alueeksi rajataan osa kadusta tai muusta yleisestä alueesta
-kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille
-kiinteistöjen vesihuolto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliittymä
-kadulle pystytettävät rakennustelineet
-kadulta tapahtuvat nostot
-esim. rakennusmateriaalien, tarvikkeiden ja lumen lyhytaikainenkin varastointi ja siirtolavojen sijoittaminen kadulle tai muulle yleiselle alueelle
-työmaatilojen säilyttäminen.

Kaivutöitä suunniteltaessa tulee varmistua maanalaisista rakenteista.

Työstä vastaavan on haettava lupaa kadulla tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta työstä (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta).

  • lupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen työn aloittamista.
  • lupaa voi hakea hakemuslomakkeella tai muuten ilmoittamalla lomakkeessa olevat tiedot.
  • lomakkeen lisäksi hakemuksessa tulee olla ainakin sijaintikartta, suunnitelmakartta, tarvittavan kaivun poikkileikkaus, liikenteenohjaussuunnitelma.

Hakemus sähköpostilla kirjaamo@heinola.fi sekä pdf- että excel-muodossa.

Alkukatselmus tulee tilata hyvissä ajoin katumestari Jari Hämäläiseltä tai sijaiselta työnjohtaja Jouko Rajajärveltä. Ennen työn aloittamista, etenkin jollei alkukatselmusta ole pidetty, on urakoitsijan valokuvattava kohde. Alkukatselmuksella varmistetaan, että työmaajärjestelyt ovat asianmukaisia ja mahdolliset aikaisemmin syntyneet vauriot saadaan kirjattua.

Loppukatselmus pidetään alueen hyväksymisestä takaisin yleiseen käyttöön ja aluevuokran päättämiseksi.

Päällystettyjä katuja ei saa katkaista kaivamalla, vaan pyritään tunkkaamaan tai suuntaporaamaan. Sovittava katumestarin (tai työnjohtajan) kanssa.

Lupamaksu on 1. maaliskuuta 2024 alkaen 221,78 euroa ja aluevuokra 17,74 euroa/vuorokausi. Alueen ollessa yli 240 m2 lisäksi 0,05 euroa/m2/vrk ylittävältä osalta

Lisätietoja antavat Jari Hämäläinen, Jouko Rajajärvi ja Ari Matteinen.

Etusivu