Päivitetty: 26.1.2024

Kiinteistö- ja mittauspalvelu huolehtii kaupungin osoitenumeroinnista taajamissa ja haja-asutusalueilla sekä antaa uusille rakennuksille osoitteen rakennusluvan hakuvaiheessa.

Asemakaavassa esitetään asemakaavoitetun alueen nimistö, mukaan lukien osoitenimet. Katuosoitteet annetaan asemakaavan tonttijaon perusteella pääsääntöisesti siten, että kadun alkupäästä katsoen parilliset numerot ovat oikealla ja parittomat vasemmalla puolella.

Haja-asutusalueella osoitenumero määräytyy sen mukaan, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alkupisteestä.

Kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää sekä tiedottaa osoitenimien ja osoitenumeroiden muutoksista seuraaville tahoille: väestötietojärjestelmä, hätäkeskus, pelastuslaitos, poliisi, Posti, Maanmittauslaitos ja kaupungin vesihuoltolaitos.

Etusivu