Päivitetty: 10.5.2024

Osayleiskaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Hevossaaren, Iso-Mömmön saaren, Vasikkasaaren eteläosan sekä Jauhosaaren.

Tavoitteet ja sisältö

Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa erityyppiset toiminnot sijoittuvat omiksi alueikseen toisiaan häiritsemättä.

Suunnitteluvaihe

Kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan vireilletulosta 25.9.2017 § 260.

Elinvoimalautakunta asetti kaavaluonnoksen nähtäville 29.8.2018 § 61.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.11.2017 –
  • Kaavaluonnos nähtävillä 24.9. – 25.10.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu