Osayleiskaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Vierumäen ja Urheiluopiston taajamamaiset alueet sekä niihin välittömästi rajoittuvat alueet sekä suurelta osin asumattoman Konniveden ja Urheiluopiston välisen metsäalueen.

Tavoitteet ja sisältö

Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, jossa linjataan alueen maankäyttöä 20-30 vuotta eteenpäin.

Suunnitteluvaihe

Kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan vireilletulosta 15.6.2015 §191.

Yleiskaavan suunnittelua on pohjustettu työstämällä suunnittelua varten tarvittavia lähtötietoja. Vierumäki Resortin kehittämismahdollisuuksia on hahmoteltu kaupungin, Vierumäki Resortin ja UPM:n yhteisessä kehityskuvatyöskentelyssä. Visiotyön tulos on muotoiltu kuvallisesti nk. Hyvän elämän Aarrekartaksi (julkaistu 19.6.2017). Aarrekartta toimii yhtenä yleiskaavan laadinnan ideapohjana, mutta se ei ole varsinainen kaavasuunnitelma.

Kaupunki aloittaa yleiskaavan luonnoksen laadinnan syksyllä 2017.

Lisätietoja: va. kaavoitusyksikön päällikkö Juha Poskela.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.10.2015 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.

Suunnittelutilanne

Urheiluopisto työstää uutta strategiaa, jonka valmistuttua yleiskaavatyötä jatketaan yhtenäisenä luonnoksena koko suunnittelualueelle.

58 Vierumäki-Urheiluopisto-Konnivesi osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etusivu