Päivitetty: 10.5.2024

Osayleiskaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Vierumäen ja Urheiluopiston taajamamaiset alueet sekä niihin välittömästi rajoittuvat alueet sekä suurelta osin asumattoman Konniveden ja Urheiluopiston välisen metsäalueen Jyränköön asti.

Tavoitteet ja sisältö

Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen yleispiirteinen aluevarausyleiskaava, jossa linjataan alueen maankäyttöä 20-30 vuotta eteenpäin.

Suunnitteluvaiheet

Kaupunginhallitus päätti osayleiskaavan vireilletulosta 15.6.2015 §191.

Yleiskaavan suunnittelua on pohjustettu työstämällä suunnittelua varten tarvittavia lähtötietoja. Vierumäki Resortin kehittämismahdollisuuksia on hahmoteltu kaupungin, Vierumäki Resortin ja UPM:n yhteisessä kehityskuvatyöskentelyssä. Visiotyön tulos on muotoiltu kuvallisesti nk. Hyvän elämän Aarrekartaksi (julkaistu 19.6.2017). Aarrekartta toimii yhtenä yleiskaavan laadinnan ideapohjana, mutta se ei ole varsinainen kaavasuunnitelma.

Vuonna 2022 järjestettiin kolme työpajaa, joissa oli laaja edustus sidosryhmiä. Työpajojen tuloksena koostettiin masterplan, joka on konkreettinen karttapohja yleiskaavan valmisteluun.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa (25.10.2022) saatiin selville selvitystarpeet. Selvitysten valmistuttua kaavaluonnos saadaan alustavan aikataulun mukaan nähtäville loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 14.10.2015 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.

58 Vierumäki-Urheiluopisto-Konnivesi osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu