Päivitetty: 10.5.2024

Rantaosayleiskaava

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu Ala-Räävelin (Ala-Rievelin) vesistön lisäksi Ala-Pajujärvi, Keskinen, Merjeslampi ja Tuusjärvi.

Tavoitteet ja sisältö

Suunnittelualueelle on tarkoitus laatia oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava rantaan tukeutuvalle alueelle.

Suunnitteluvaihe

Rantarakentamispaikkojen osoittamisessa käytetään Heinolan kaupunginvaltuuston 6.3.2017 § 9 hyväksymiä Heinolan ranta-alueiden tavoitteita ja mitoitusperiaatteita.

Elinvoimalautakunta 24.01.2018 §5 päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Yleisötilaisuus kaavaluonnoksesta pidettiin 14.3.2018.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.11.2017 –
  • Kaavaluonnos nähtävillä 9.3. – 9.4.2018
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Suunnittelutilanne

Palautteen ja osittain vielä tarkentuvien perusselvitysten pohjalta laaditaan kaavaehdotus .

Kaava-alueella joudutaan täydentämään luontoselvitystä sudenkorentojen osalta ja tehtävä työ onnistuu vain kesäaikaan. Kaavaehdotus on nähtävillä 2024 aikana.

Kartat

Etusivu