Päivitetty: 17.12.2021

Ranta-asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Ranta-asemakaavan muutos koskee Lyömiäinen -nimisen vesistön rannalla noin 15 kilometriä koilliseen sijaitsevaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavan tavoitteena on siirtää voimassa olevan ranta-asemakaavan mukainen rakennuspaikka rakentamiseen paremmin soveltuvalle paikalle.

Suunnitteluvaihe

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 18.12.2021 alkaen siihen saakka, kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 18.12.2021 – 3.1.2022
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kaavan laatija:
PlanDisain Oy Markus Hytönen
puh. 040 721 7527
sähköposti: markus.hytonen@plandisain.fi

Etusivu