Päivitetty: 15.11.2022

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Ranta-asemakaava koskee Ilmajärven länsirannalla noin 25 kilometriä Heinolan keskustasta koilliseen sijaitsevaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Rantakaavan tavoitteena on osoittaa vapaa-ajan asuinrakennuksen rakennuspaikka suunnittelualueelle.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta asetti kaavaehdotuksen nähtäville 24.11.2021.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 15.3. – 16.12.2021
  • Kaavaluonnos nähtävillä 15.3. – 13.4.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä 16.12.2021 – 16.1.2022
  • Lainvoimaisuuskuulutus 16.7.2022

Kaavan laatija:
Pasi Lappalainen
Nosto Consulting Oy
puh. 0400 858 101
sähköposti: pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Etusivu