Päivitetty: 23.11.2022

Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Hirvisalossa Viilajärven ranta-alueella n. 16-18 km keskustasta koilliseen.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavahankkeella osoitettaisiin mahdollisesti mitoitustarkastelussa tulevaa uutta rakennusoikeutta ja siirrettäisiin rantarakennusoikeutta olemassa olevan Virpilammen ranta-asemakaava-alueelta paremmin soveltuville alueille, uudelle ranta-asemakaavoitettavalle alueelle.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.6.2017. Elinvoimalautakunta 21.6.2022 päätti asetta ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Laatija: Anja Vahteristo-Järvinen

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 26.6.2017 – 29.7.2022
  • Kaavaluonnos nähtävillä 16.10. – 31.10.2021
  • Kaavaehdotus nähtävillä 29.7. – 29.8.2022
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Asiakirjalinkit

63 Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III kaavaehdotuskarttaReakSpeaker Kuuntele kuvake

63 Ojantaka-Pianniemi-Virpilampi III ehdotuksen kaavaselostus liitteineenReakSpeaker Kuuntele kuvake

KuulutusReakSpeaker Kuuntele kuvake

Kaavaluonnoksen asiakirjalinkit

Etusivu