Ranta-asemakaava

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Hirvisalossa Viilajärven ranta-alueella n. 16-18 km keskustasta koilliseen.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavahankkeella osoitettaisiin mahdollisesti mitoitustarkastelussa tulevaa uutta rakennusoikeutta ja siirrettäisiin rantarakennusoikeutta olemassa olevan Virpilammen ranta-asemakaava-alueelta paremmin soveltuville alueille, uudelle ranta-asemakaavoitettavalle alueelle.

Suunnitteluvaihe

Vireilletulokuulutus 26.6.2017

Laatija: Anja Vahteristo-Järvinen

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 26.6.2017 alkaen siihen saakka kunnes kaavaehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 16.10. – 31.10.2021

Asiakirjalinkit

Etusivu