Päivitetty: 10.7.2023

Asemakaavan muutos

Ote ajantasa-asemakaavasta ja kaavan muutosalueen rajaus

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1) kaupunginosassa Puolakan, Jyränkölän ja Kirkkokatu 14 tontteja sekä Siltakadulla sijaitsevaa pysäköintialuetta ja osia Kaivokadun, Kirkkokadun sekä Siltakadun katualueista.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ratkaista alueen rakennusten suojelukysymykset sekä alueen uudisrakentamisen mahdollisuudet.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 21.9.2022 päätti laittaa vireille asemakaavan muutoksen 713 Puolakan kulma. Kaavan nimeksi on vaihdettu 713 Kaivokatu 12.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 5.11.2022 alkaen siihen asti kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Etusivu