Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaava ja -muutos

Suunnittelualue

Asemakaava ja -muutos koskee Vierumäen (30) kaupunginosassa sijaitsevaa Versowoodin tehdasaluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Kaavatyön tavoitteena on osoittaa rakennuspaikka uudelle pääkonttorille sekä saada tehdasalueeksi entinen hautapaikka. Samalla päivitetään kaavamerkintöjä mm. terveys-, turvallisuus- ja rakennussuojelunäkökulmasta. Jo tehty teollisuuden laajentaminen urheilualueelle ja Aavehallin ja paloaseman alueet päivitetään samalla.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 9.2.2022 päätti aloittaa asemakaava ja -muutoksen 709 Versowood, Vierumäki ja samalla lopetti 633 Versowood kaavan valmistelun. Kaupunkisuunnittelu asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 20.5.2022.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 20.5.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtåävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

709 Versowood, Vierumäki osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu