Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosissa Keskusta (1), Suppi (4), Asemantaus (5) ja Tommola (6) hautausmaan, ns. Miljoonaluiskan, rautatien, Harjupaviljongin, vesitornin länsirinteen ja Paimenkallion rajaamaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on hakea maankäyttöratkaisut mm. vesitornille, ylisuurille katualuevarauksille, entisen linja-autoaseman alueelle ja rata-alueen osalle.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 17.3.2021 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 707 Ratakadun ympäristö.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 20.5.2022 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

707 Ratakadun ympäristö osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu