Päivitetty: 16.4.2021

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Keskustan (1) kaupunginosassa osoitteessa Kauppakatu 13 a olevaa kiinteistöä, jolla sijaitsee Tukkijätkä.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttia koskeva asemakaavan käyttötarkoitusmääräys asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja matalan liikerakennusosan korottaminen kolmella kerroksella.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 10.6.2020 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 705 Kauppakatu 13 a ja samalla asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.
Elinvoimalautakunta asetti kaavamuutosehdotuksen nähtäville 7.10.2020 §58. Valtuusto 22.3.2021 hyväksyi asemakaavan muutoksen 705 Kauppakatu 13 a.

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 18.6.2020 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville
  • Kaavaluonnos nähtävillä 22.8. – 19.9.2020
  • Kaavaehdotus nähtävillä 10.10. – 10.11.2020
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Etusivu