Päivitetty: 16.4.2021

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Sinilähteen (21) ja Tähtiniemen (22) kaupunginosissa, moottoritien Heinolan eteläisen liittymän (23) länsipuolella.

Tavoitteet ja sisältö

Maanomistaja UPM-Kymmene Oyj on keväällä 2018 jättänyt hakemuksen asemakaavan laatimiseksi. Osuuskauppa Hämeenmaan tavoitteena on toteuttaa alueelle Prisma-tyyppinen kaupan suuryksikkö. Kaavatyön tavoitteena on tutkia kaupallisten palveluiden ja tarvittavien katuyhteyksien sijoittamista Tähtiniemen eteläosaan maakuntakaavan mahdollistamalla tavalla.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta päätti kaavan aloittamisesta 21.3.2018.

Alueen luontoselvitykset ovat valmistuneet. Kaavatyön perusselvityksenä on laadittu myös “Heinolan kaupan selvitys ja Tähtiniemen kauppa-alueen vaikutusten arviointi” -niminen raportti.

Kaavan suunnittelussa on yhdessä maanomistajien kanssa tutkittu alustavia vaihtoehtoja ja liikennejärjestelyjä uuden suuryksikön sijoitukselle. Liikennejärjestelyjen selvittäminen on keskeistä, koska suuryksikön liikenne edellyttää uutta liittymäratkaisua Hevossaarentielle ja kustannusvaikutukset ovat merkittävät.

Elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.2.2019 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Laatijat: kaavoitusarkkitehdit Juha Poskela ja Irene Översti 

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 16.6.2018 –
  • Kaavaluonnos nähtävillä 26.2. – 26.3.2019
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus

Suunnittelutilanne

Suunnittelu etenee Hämeenmaan hankesuunnitelmien pohjalta mikäli selvityksien esiin tuomat seikat saadaan huomioitua.

Kaavaluonnoksen nähtävillä olleet asiakirjat:

Etusivu