Päivitetty: 18.7.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Jyrängön (20) kaupunginosassa radan, virran, Keskuskujan, Keskuskadun ja Yhdyskadun rajaamaa aluetta.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tarkistaa, täydentää, yhtenäistää ja ajanmukaistaa asemakaavamääräyksiä siltä osin, kun ne eivät ohjaa alueen rakentamista riittävällä tarkkuudella tai poikkeavat alueen nykyisestä käytöstä ja tavoitteista.

Suunnitteluvaihe

Elinvoimalautakunta 13.11.2019 päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 696 Etu-Jyränkö. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 17.4.2021.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 17.4.2021 alkaen siihen saakka kunnes ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Lainvoimaisuuskuulutus
Asiakirjalinkit

696 Etu-Jyränkö osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu