Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa osoitteessa Kirkkokatu 3. Alue sijoittuu Maaherrankadun ja Kirkkokadun kulmaan. Tontilla sijaitsee entinen Maaherrankadun päiväkoti.

Tavoitteet ja sisältö

Tavoitteena on osoittaa entisen päiväkodin tontille asumista vanha rakennus säilyttäen.

Suunnitteluvaihe

Tekninen lautakunta päätti aloittaa asemakaavan muutoksen 11.4.2017 § 68.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Käsittelyvaiheet

Osallistumis- arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 11.5.2017 alkaen ehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka.
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus nähtävillä
Lainvoimaisuuskuulutus

693 Kirkkokatu 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu