Päivitetty: 10.5.2024

Asemakaavan muutos

Suunnittelualue

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hevossaaren (23) kaupunginosassa Ruotsalaisen järven ja Hevossaaren rakennetun teollisen alueen välissä.

Tavoitteet ja sisältö

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa alueelle vetovoimaisia vesistöön tukeutuvia omakotitalotontteja sekä turvata alueen virkistysarvot luontoarvot huomioiden.

Suunnitteluvaihe

Kaupunginhallitus teki kaavoituspäätöksen 28.10.2013.

Käsittelyvaiheet
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä 23.12.2013 alkaen siihen saakka kunneas ehdotus asetetaan nähtäville.
  • Kaavaluonnos nähtävillä 23.12.2013 – 21.1.2014
  • Kaavaehdotus nähtävillä 
  • Lainvoimaisuuskuulutus 

655 Mömmö – Hiekanlahti osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).pdfReakSpeaker Kuuntele kuvake

Etusivu