Päivitetty: 16.4.2021

Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Vierumäen taajamassa Vuolenkoskentien, rautatien ja Asematien välisellä alueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria.
Asemakaava koskee Härkälän kylän 404 tiloja 5:80 ja 5:188. Asemakaavan muutos koskee Vierumäen (30) kaupunginosan kortteleita 5, 18 ja 19 sekä niihin liittyviä urheilu-, virkistys- ja katualueita.

Tavoitteet ja sisältö

Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Versowood Oy. Yhtiön tavoitteena on rakentaa varastorakennuksia ja uusi pääkonttori nykyisen teollisuusalueen länsireunaan, jolloin nykyisen asemakaavan mukaista teollisuusaluetta (T) laajennettaisiin. Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää kaavamuutoksen 8.1.2009.

Suunnitteluvaihe

Kaavamuutos oli luonnoksena nähtävillä kesällä 2009. Kaavaehdotus on laadittu ja se oli nähtävillä alkukesästä 2010. Kaavahankkeessa laaditaan vielä maankäyttösopimus.

Laatija: kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Käsittelyvaiheet

Käsittelyvaiheet

  • Osallistumis- arviointisuunnitelma nähtävillä (OAS) 6.7.2009 – 19.5.2010
  • Kaavaluonnos nähtävillä 6.7.-7.8.2009
  • Kaavaehdotus nähtävillä 19.5-17.6.2010
  • Lainvoimaisuuskuulutus 

Suunnittelutilanne

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen yhtiö ja kaupunki ovat hakeneet ja saaneet luvan Itä-Suomen aluehallintovirastolta vuoden 1918 hautapaikan vainajien siirtämiseksi. Asemakaavan muutos tulee uuteen tarkasteluun sisällöltään myös laajemmin kuin hautapaikan osalta.

Etusivu