Siltakadun parannushankkeen katusuunnitelmaehdotus on asetettu nähtäville aikavälille 3.1. – 18.1.2022, ja suunnitelman esittelytilaisuus pidetään sähköisesti Teams-tilaisuutena 11.1. klo 18.00. Linkki esittelytilaisuuteen löytyy oikeasta sivupalkista.

Heinola osallistui syksyllä 2020 neljällä hakemuksella kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman 2020 valtionavustushakuun. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt investointiavustusta koko maassa yhteensä 51 hankkeelle yhteissummalla 31,5 miljoonaa euroa. Hankkeilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta, sujuvuutta ja turvallisuutta.

Heinolan kaupungin hankkeelle Siltakatu ja Siltakadun kiertoliittymä myönnettiin investointiavustusta 375 000 €. Valtionavustuksen kohteena on kävelyn ja pyöräilyn väylien kehittäminen Siltakadulla Rauhankadun ja Mustanportinkadun välisellä osuudella. Alueen nykyiset liikenneratkaisut ovat pitkälti vanhentuneita. Katuympäristö periytyy ajalta, jolloin se oli osa hyvin vilkasliikenteistä valtatietä.

Siltakadun katusuunnitelman pääajatuksena on muuttaa Siltakatu yksikaistaiseksi kumpaankin suuntaan ja tehdä Urheilukadun risteykseen kiertoliittymä. Ajokaistojen ja kävely- ja pyöräilytien väliin on suunniteltu viherkaista. Kiertoliittymä ja siihen liittyvät kävely- ja pyöräilyväylät rakennetaan siten, että turvataan turvallinen tien ylitys vilkkaalla reitillä. Samalla reitistä tulee esteetön. Kailas-talon valmistuminen alueen läheisyyteen tulee lisäämään lasten ja nuorten liikkumista Siltakadulla.

Siltakadun ja Laaksokadun risteys uudessa katusuunnitelmassa.
Suunnitelmapiirros Siltakadun uudesta kiertoliittymästä Plaaninkadun ja Urheilukadun risteyksessä.
Etusivu