Päivitetty: 13.8.2021

Liikenneympäristöön liittyvät palautteet

Kaupungin kadut

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista puhelimitse:

 • Virka-aikaan maanantaista torstaihin klo 7-16 ja perjantaina klo 7-14 katumestarille tai työnjohtajalle.
 • Ilta-aikaan ja viikonloppuisin tekniikkatoimialan päivystysnumeroon.

Muut palautteet ja aloitteet kaupungin palautejärjestelmän kautta tai virka-aikaan puhelimitse katumestarille.

Maantiet

Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (esim. tielle kaatunut puu) soittamalla tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100, 24 h/vrk).

Vähemmän kiireelliset maantieverkon aloitteet ja palautteet Palauteväylän kautta tai soittamalla liikenteen asiakaspalveluun (puh. 0295 020 600, ma–pe klo 9–16).

Liikenneturvallisuusohjelma


Heinola oli mukana laatimassa Pohjois-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuusohjelmaa, joka valmistui vuonna 2016. Heinolan kaupungin sekä Asikkalan, Hartolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien lisäksi suunnitelmatyöhön osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Liikenneturva sekä Hämeen poliisilaitos. Kuntien liikenneturvallisuustyön tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa kaikille – kulkutavasta, iästä ja liikkumisajankohdasta riippumatta.

Liikenneturvallisuusohjelmassa sovittiin yhteiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle Pohjois-Päijät-Hämeessä:

 • Nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen
 • Iäkkäiden turvallisen liikkumisen parantaminen
 • Liikenneturvallisuuden parantaminen valtateillä

Liikenneturvallisuusryhmä

Heinolassa liikenneturvallisuustyön koordinoinnista vastaa poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, jonka tehtävänä on

 • koordinoida ja kannustaa eri tahoja liikenneturvallisuustyöhön
 • tuoda liikenneturvallisuusasioita yhteiseen käsittelyyn
 • välittää tietoa liikenneturvallisuusaiheista
 • seurata kaupungin liikenneturvallisuustilanteen kehittymistä.

Ryhmässä on mukana kaupungin, viranomaisten ja sidosryhmien edustajia, jolloin eri ikä- ja liikkujaryhmät tulevat huomioiduiksi. Liikenneturvallisuusryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa ja se käsittelee niin liikenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaankin liittyviä asioita ja toimenpiteitä.

Heinolan liikenneturvallisuusryhmän kokoonpano (päivitetty 3/2020):

 • Tekniikka, Jouko Rajajärvi (ryhmän puheenjohtaja)
 • Tekniikka, Jari Hämäläinen
 • Hyvinvointi, Eijaliisa Hakkarainen
 • Hyvinvointi (yläkoulu), Vesa Kotilainen
 • Hyvinvointi (alakoulu), Maria Laakkonen
 • Hyvinvointi (liikunta), Kirsi-Marja Vihervaara
 • Hyvinvointi (varhaiskasvatus), Päivi Mikkonen ja Pirjo Kokko
 • Hyvinvointi (nuoriso), Minna Järvinen
 • Nuorisovaltuusto, Sanna Laaksonen ja Aino Lahti
 • Kouluterveydenhoito, Hanna Lietzén
 • Vammaisneuvosto, Arvo Järvinen
 • Vanhusneuvosto, Pekka Kantanen
 • Työsuojelu, Sari Niemelä
 • Tekninen lautakunta, Erika Tiainen
 • Koulutuskeskus Salpaus, Marko Arkko
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Tapani Lehtinen
 • Hämeen poliisilaitos, Jouni Takala
 • Liikenneturva, Ari-Pekka Lattu
 • ELY-keskus, Herkko Jokela
 • ELY-keskus, Annika Sarkkola
 • Päijät-Hämeen liikenneturvallisuuskoordinaattori (Ramboll), Terhi Svenns (ryhmän sihteeri)
Etusivu