Päivitetty: 23.4.2024

Heinolan kaupunki sijaitsee kieltämättä sangen luonnonihanalla paikalla ja ovat kauniit metsät epäilemättä omiaan tuntuvasti kohottamaan tätä luonnonkauneutta. A.K. Cajander 1912, Heinolan kaupungin toisen metsäsuunnitelman laatija.

Heinolan kaupunki omistaa merkittävät metsäalueet aivan kaupungin keskustan välittömässä tuntumassa. Metsätalousmaata on noin 3 300 ha. Kaupungin metsistä korjataan vuosittain noin 12 000 m³ puuta, joka on noin kaksi kolmasosaa puuston kasvusta. Käyttötarkoituksesta ja puustosta riippuen metsiköitä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti joko tasaikäisrakenteisena tai jatkuvapeitteisenä.

Kaupungin metsät tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia virkistäytymiseen, marjojen ja sienten keräilyyn sekä ulkoiluun. Osa metsistä sijoittuu Heinolan kansallisen kaupunkipuiston alueelle.

Kaupungin metsien hoidon tavoitteet:

  • Taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain
  • Virkityskäytön edistäminen
  • Viihtyisän ja elämyksellisen asuinympäristön kehittäminen
  • Metsäluonnon monimuotoisuuden vaaliminen
  • Metsien hyvinvoinnin ja jatkuvuuden turvaaminen
  • Maiseman ja luonnonpiirteiden huomioiminen
  • Vuorovaikutuksen lisääminen viranomaisten / asukkaiden välillä.
Etusivu