Vuoden 2023 eduskuntavaalit lähestyvät

Eduskuntavaalien mainos

Äänestäjä käytä ääntäsi – sillä on merkitystä!

Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan eduskuntaan 200 kansanedustajaa. Vaalit ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta. Vaaleissa äänestäjät valitsevat poliittiset päätöksentekijät, jotka edustuksellisessa demokratiassa päättävät asioista ja yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä ohjaavasta lainsäädännöstä.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Eduskuntavaalien äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Eduskuntavaalien vaalipäivänä 2.4.2023 voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Ennakkoäänestysaikana äänestyspaikan voi valita vapaasti.

Ennakkoäänestys järjestetään 22. – 28.3.2023 ennalta nimetyissä paikoissa. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

Lisätietoja vaaleista

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu