Vuoden 2023 asukaskokemuskysely – vapaa-ajan asukkaat

Niityllä pyörä, jossa kukkia

Asukastyytyväisyyden selvittäminen on osa kaupungin strategian toteuttamisen tavoitteita. Vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyyttä on selvitetty nyt asukaskokemuskyselyllä, jonka tuloksia hyödynnetään kaupungin toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Taloustutkimuksen kehittämä Vapaa-ajan asukkaat –tutkimus toteutettiin Heinolassa toisen kerran kesällä 2023. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2021. Tutkimuksen kohderyhmä muodostui Heinolan vapaa-ajan asukkaista, jotka eivät asu vakituisesti kaupungissa. Taloustutkimus selvitti vapaa-ajan asukkaiden yhteystiedot ja puhelinnumerot ja heistä haastateltiin satunnaisesti valiten 100 henkilöä.

Tutkimuksen pohjalta saatiin tietoa vapaa-ajan asukkaiden asukaskokemuksesta sekä yleisiä mielipiteitä kaupungin toiminnasta. Tutkimuksen sisältö on Taloustutkimuksen toteuttama ja kysymykset on määritelty samansuuntaiseksi Kuntien asukaskokemus -tutkimuksen kanssa.

Kokonaistyytyväisyys hyvällä tasolla – viestinnän ja jätehuollon saralla toivotaan kehitystä

Kyselytutkimuksen perusteella kokonaistyytyväisyys Heinolan kaupunkiin on pysynyt hyvällä tasolla 8,68 asteikolla 1–10. Kokonaistyytyväisyys on jopa noussut hieman vuoteen 2021 verrattuna, jolloin se oli tasolla 8,59.

Top 5 parasta tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Koen oloni turvalliseksi vapaa-ajan asuinkunnassani
  2. Voin hyvin viettäessäni aikaa vapaa-ajan asuinkunnassani
  3. Ympäristö on viihtyisä vapaa-ajan asuinkunnassani
  4. Vapaa-ajan asuinkunnassani on riittävästi tekemistä vapaa-ajalla
  5. Arjen asioiden hoito vapaa-ajan asuinkunnassani sujuu helposti

Parhaat tulokset on saatu samoista osa-alueista kuin vuonna 2021. Poikkeuksena on osa-alue “Vapaa-ajan asuinkunnassani on hyvät edellytykset tehdä etätöitä”, joka vuonna 2021 sai neljänneksi parhaan tuloksen 8,34. Vuonna 2023 kyseinen osa-alue putosi tasolle 7,82.

Top 5 heikointa tulosta saatiin seuraavista osa-alueista:

  1. Vapaa-ajan asuinkuntani viestii asioistaan avoimesti ja aktiivisesti
  2. Vapaa-ajan asuinkuntani on myönteisesti esillä sosiaalisessa mediassa
  3. Olen tyytyväinen käyttämiini terveydenhuollon palveluihin vapaa-ajan asuinkunnassani
  4. Vapaa-ajan asuinkuntani verotus on kokonaisuudessaan kohtuullisella tasolla
  5. Mielestäni vapaa-ajan asuinkuntani on vetovoimainen ja haluttu kunta

Kyseisistä tuloksista voidaan havaita, että kaupungin viestintä sekä myönteinen esillä olo sosiaalisessa mediassa ovat kaikista heikoimmalla tasolla. Molemmat osa-alueet olivat myös vuonna 2021 viiden heikoimman tuloksen joukossa, joten viestinnän osalta tarvitaan selkeästi kehitystä.

Avoimissa kysymyksissä kysyttiin asioista, joista vapaa ajan asukkaat haluaisivat keskustella kaupungin kanssa sekä vapaa-ajan asunnon käytön lisäämisestä. Erityisesti vapaa-ajan asukkaat toivoivat pääsevänsä keskustelemaan kaupungin kanssa jätehuollon järjestämisestä, kaavoitus- ja rakennuslupa-asioista sekä Heinolan, erityisesti keskusta-alueen, elinvoiman lisäämisestä. Tässä kohdassa esiin nousivat myös palveluiden, varsinkin terveyspalveluiden, kehittäminen.

Moni vastaajista olisi valmis lisäämään vapaa-ajan asunnon käyttöä, mutta osa totesi erinäisten syiden (esim. ikä) vaikuttavan ajan lisäämisen mahdollisuuteen. Vapaa-ajan käytön lisäämistä kerrottiin edistävän palveluiden (esim. julkinen liikenne) ja jätehuollon kehittäminen. Osa myös totesi, että vapaa-ajan käytön lisääminen ei ollut kaupungin tekemisistä riippuvaista. Kyselystä tuli myös ilmi, että melkein puolet vapaa-ajan asukkaista pohtii muuttoa Heinolaan.

Lisätietoja 

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja
044 780 1420 | hanna.hurmola-remmi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu