Vesikasvillisuutta niitetään elo-syyskuussa

Vesialueiden tilaa parannetaan niittämällä vesikasvillisuutta 15.8.-15.9. välisenä aikana.
Isiäis-järvellä niitetään uppo- ja kelluslehtistä kasvillisuutta sekä ruovikkoa kahteen otteeseen alkaen 15.8. Niitto liittyy Helmi-hankkeeseen, jossa parannetaan elinympäristöjen tilaa hoitotoimenpiteillä Kunta- ja Järjestö -Helmi erityisavustusrahoituksen avulla. Tavoitteena on parantaa järven arvokkaan linnuston elinympäristöä sekä estää järven umpeenkasvua.
Voudinlahdella niitetään n. 1 hehtaarin alueelta vesialueen ruovikkoa. Alueen veden virtaama paranee ja niitto palvelee myös veneilijöitä.
Mömmön uimarannan virkistyskäyttöä ja vedenlaatua edistetään n. 2 hehtaarin ruovikon niitolla.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu