Vanhat rakennus- ja toimenpideluvat

rakennussuunitelma

Rakennus- ja toimenpidelupia, joista on loppukatselmus jäänyt pitämättä, on vuosien aikana kertynyt paljon (yli 1000 kpl). Käynnistimme keväällä projektin asiakkaiden auttamiseksi vanhojen lupien loppuunsaattamisessa.

Kiinteistöjen omistajille on lähetetty tai lähetetään syksyn aikana kirjeitä, joissa ohjeistetaan hakemaan lupa voimaan ja tilaamaan loppukatselmus, jotta luvat ja niiden tuottama oikeusvarmuus saadaan valmiiksi.

Luvan voimaansaattaminen, loppukatselmuksen tilaaminen sekä siitä johtuvat kustannukset ja oikeudelliset vastuut ovat nykyisen omistajan vastuulla huolimatta siitä, kuka luvan on aikoinaan hakenut tai kenen toimesta ao. puutteet ovat syntyneet.

Ennen luvan voimaansaattamista tulee tarkistaa, että lupaehdoissa vaaditut dokumentit ja asiakirjat (suunnitelmat/erityissuunnitelmat/tarkastusasiakirjat) on toimitettu rakennusvalvontaan tai löytyvät kotoa, sillä loppukatselmusta ei voi suorittaa, jos dokumentteja ja asiakirjoja ei löydy.

  1. Jos hankkeelle on vaadittu ja hyväksytty vastaava työnjohtaja, kvv- tai iv- työnjohtajat, ole ensin heihin yhteydessä lupa-asian selvittämiseksi.
  2. Jos kohteesta puuttuu kaikki erityissuunnitelmat, vastaavat työnjohtajat ja tarkastukset sekä viranomaiskatselmukset, tulee asiakkaan olla yhteydessä rakennusvalvontaan jatkotoimenpideohjeistusta varten.

Lisätietoja

rakennusvalvonta@heinola.fi
tai asiakaspalvelu 03 849 3570.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu