Valituskin kehittää toimintaa -yleisötilaisuus avasi keskustelun kaupungin toimintaan kohdistuvista valituksista

Teknisen toimen johtaja Keijo Houhala.

Heinolan lukiolla järjestettiin 26.10.2023 yleisötilaisuus ”Valituskin kehittää toimintaa”, jossa Heinolan kaupunki avasi yleisen keskustelun kaupungin toiminnasta tehdyistä valituksista. Tilaisuus pohjautui valituksia käsittelevään ja Tampereen yliopistosta valmistuvaan Rosina Sorvarin Pro Gradu-tutkimukseen. Tilaisuutta pääsi seuraamaan paikan päällä Heinolan lukion auditoriossa sekä verkkolähetyksenä. Tilaisuuteen osallistui lähes 50 henkilöä.

Tilaisuuden alussa aiheeseen johdatti teknisen toimen johtaja Keijo Houhala pohjustamalla teemaa kaupungin näkökulmasta. Heinolan kaupunkia ja viranhaltijoita kiinnostaa, että mitä toiminnasta tehtävät valitukset viestivät kaupungille ja miten valituksista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää kaupungin palvelujen kehittämisessä.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen kuvasi avauspuheenvuorossaan omakohtaisia kokemuksia valituksista. Parkkonen korosti, että valitukset ja oikaisuvaatimukset ovat olennainen osa avointa demokratiaa ja päätöksentekokulttuuria. Parkkosen mukaan parhaimmillaan valitukset ja oikaisuvaatimukset ovat korjausmekanismi, joka auttaa tunnistamaan virheet ja mahdollistaa toimintatapojen parantamisen. Huonoimmillaan taas valitukset ja oikaisuvaatimukset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja vastustusta uudistuksille.

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen.

Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Jari Stenvall korosti, että valitukset ovat kansalaisten oikeus, ja hallinnon tulee toimia oikeutetulla tavalla kuunnellen ja vastaten asukkaiden huolenaiheisiin. Stenvall myös painotti, että valitukset ovat väline ongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että osa valituksista voi olla aiheettomia. Tämä nostaa esiin tarpeen ammattimaiseen suhtautumiseen valituksiin. Vaikka valitukset voivat tuntua arvostelulta, hallinnon tulee käsitellä niitä rakentavalla ja oikeudenmukaisella tavalla edistääkseen kaupungin vetovoimaisuutta.

Valmistuvan Pro Gradu-tutkimuksen perusteella kaupunkilaiset ilmaisevat vahvaa kaipuuta eettisyyteen, vaikuttavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen hallinnossa. Erityisesti korostetaan tarvetta proaktiiviseen toimintaan, pitkän ajan vaikutusten tarkasteluun ja päätösten selkeämpään perustelemiseen. Tutkimuksen tuloksista välittyy kiinnostus ja aktiivisuus paikallisiin asioihin ja vaikuttamiseen. Kaupunkilaisten tavoitteena on yhteisen edun ja hyödyn tavoittelu sekä omalle kaupungille ja alueelle hyvän tuottaminen. Valitukset heijastavat myös uskoa hallintoon ja tulevaisuuteen, sillä kansalaiset uskovat, että asioita voidaan muuttaa ja kehittää.

Heinolan kaupunki toivoo yleisötilaisuuden olevan ensimmäinen askel aiheen käsittelyyn, ja toivookin kaupunkilaisten vahvempaa osallisuutta kaupungin toiminnan kehittämiseen keskustelemalla ja tuomalla omia huolenaiheitaan ja kehitysehdotuksiaan suoraan viranhaltioiden tietoon. Teknisen toimen johtaja toivottaa kaupunkilaiset keskustelemaan mieltä painavista aiheista myös kasvotusten esimerkiksi kahvikupin ääreen.

Tampereen yliopiston Pro Gradun tutkimusaineisto sisälsi 162 valitusta vuosilta 2010–2022. Näistä yli 50 % oli oikaisuvaatimuksia.

Tilaisuudesta tallennetun verkkolähetyksen näet Heinolan kaupungin Youtube-kanavalta.

Teksti: Laura Vinkka
Kuvat: Saku Ovaskainen

Lisätietoja

Keijo Houhala
Teknisen toimen johtaja
+358500918597
 Keijo.Houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu