Väestönsuojien huollosta ja käytöstä videosarja

Väestönsuoja
Kuva: YouTube/Uudenmaan Pelastusliitto

Uudenmaan Pelastusliitto (UPL) on julkaissut kolmiosaisen videosarjan liittyen väestönsuojien huoltoon, tiiveyskokeen tekemiseen sekä suojien käyttökuntoon saattamiseen. Sarja on toteutettu yhteistyössä pelastusliittojen ja pelastuslaitosten asiantuntijoiden sekä viranomaisten kanssa. Videoita voi työpaikkojen ja asuinkiinteistöjen lisäksi hyödyntää myös mm. eri turvallisuusalan koulutuksissa. Videot ovat asiasta kiinnostuneiden kansalaisten ja kouluttajien käytettävissä.

Videoiden avulla näkee, kuinka yksinkertaista suojan huolto ja käyttö lopulta onkaan.

Väestönsuojat ja vuosihuolto

Tekemällä vuosihuolto säännöllisesti varmistetaan, että suoja on aina kunnossa ja nopeasti käyttöönotettavissa. Suojan huoltoon tulisi aina osallistua myös suojan todellisia käyttäjiä, jotta mahdollisessa suojautumistilanteessa olisi mukana henkilöitä, jotka osaavat käyttää sitä. Videon avulla on helppoa tarkistaa silmämääräisesti suojan kunto ja testata ilmanvaihtolaitteiston toiminta.

Väestönsuojat ja tiiveyskoe

Suojan tiiveys on testattava vähintään 10 vuoden välein tehtävässä tarkastuksessa tai aina epäiltäessä suojan tiiveyttä. Tiiveyskokeen tekeminen onnistuu helposti videon ohjeiden avulla. Kirjaa tiiveyskokeen tulokset ylös ja säilytä tuloksia esim. suojan ilmanvaihtolaitteen läheisyydessä.

Väestönsuojien käyttöönotto

Suojan käyttöönotto aloitetaan viranomaisten määräyksestä. Käyttökuntoon valmistelun tekevät samat henkilöt, joiden on suunniteltu suojaa käyttävän. Suoja tulisi saada käyttökuntoon kolmen vuorokauden aikana. Suojaan siirtyminen tapahtuu viranomaisten kehotuksesta. Videolla kerrotaan, kuinka suojan käyttöönotto tehdään. Käyttöönotto kannattaa suunnitella ja sopia etukäteen.

Taustaa

Väestönsuojia on rakennettu erilaisiin vaaratilanteisiin: räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, sortumilta, paineaalloilta, myrkyllisiltä kaasuilta ja säteilyltä. Kaikenikäiset suojat ovat kestäviä, eikä niitä ajan hammas syö kovin helposti vuosikymmenienkään aikana. Betoni ja teräs säilyy hyvin. Lisäksi tulee muistaa, että vaikka eri aikoina rakennettujen suojien suojauskyky ja varusteet ovat erilaisia, antavat kaikki suojat käytännössä hyvän paine- ja sirpalesuojan. Todennäköisesti suojaa käytetään melko lyhytaikaiseen suojautumiseen ja näissä tilanteissa vanhemmatkin suojat ovat varsin toimivia.  

Lisätietoja

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu