Uusien kaupunkilaisten ilta 12.12.2023

Heinolan kaupunki kutsuu vuosittain kaupunkiin muuttaneet tervetulohetkeen. Tilaisuus järjestettiin lukion auditoriossa. Paikalla oli uusien kaupunkilaisten lisäksi Elinvoimatoimialan johtaja Liisa Koski-Lukkari, Teknisen toimialan johtaja Keijo Houhala sekä Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi Yhteisistä palveluista.

Kulttuuripalvelut mahdollistavat tällaistenkin tapahtumien järjestämisen perinteisten kesäteatterin, konserttien ja erilaisten yhteistyötapahtumien lisäksi.

Muuttoon on varmasti vaikuttaneet monet syyt – paluumuutto lapsuuden kodin maisemiin, työperäinen muutto ja monet muut syyt.  Hallinto- ja kehitysjohtaja puheenvuorossaan painotti mm kaupungin viestintäkanavia, mistä löytyy tietoa Heinolasta ja sen tapahtumista. Kaupungin ylläpitämiä lukuisia somekanavia kannattaa seurata eri tyyppisten tietojen saamiseksi – somekanavat keskittyvät mm. varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden, museoiden ja kirjaston arkipäivistä ja huippuhetkistä uutisointiin.

Heinolassa ilmestyy myös Heinola hyppysissä -julkinen tiedote. Seuraava numero ilmestyykin jokaiseen heinolalaiseen kotiin ke 20.12.2023. Näiden lukuisten tietokanavien kautta tietoa kaupungista ja sen päätöksen teosta saa myös kaupungin asiakaspalvelupisteestä Heinolan torin kulmalta, Torikatu 8.

Heinola panostaa vahvasti osallistuvaan toiminnasta. Kaupunki toteuttaa eri näkökulmista kyselyitä toimintansa kehittämiseksi. Sähköinen palautekanava on myös tärkeä toiminnan kehittämisen keino. Kaupunkilaisilla on myös mahdollisuus vaikuttaa kaupungin budjetoimien varojen käyttöön mm. Osallistuvan budjetoinnin (OSBU) kautta ideoimalla, äänestämällä. OSBUn kautta on toteutettu erilaisia kaupunkilaisten ideoimia kohteita kuten Alppiruusupuisto, Mopopaja nuorille, puistoruokailu kesällä ja syyslomalla 2023, koirapuisto keskustaan ja monia muita.

Heinolassa on perinteisesti vahva tapahtumatuotanto verrattuna moneen muuhun samankokoiseen kaupunkiin verrattuna. Tapahtumien vuosikello kertoo omaa tarinaansa tästä, monenlaisia tapahtumia on Heinolassa kaupungin ja yhteistyökumppaneiden toteuttamana sekä monessa tapahtumassa Heinolan on myös mukana kertomassa kaupungista ja sen tarjoamista palveluista sekä mahdollisuuksista.

Pikku kaupungin rentous ja urbaanit palvelut

Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari nosti esille Heinolan uudet päiväkodit ja koulut jotka ovat lippulaivoja Heinolan elinvoimaisuudessa, Elinvoimajohtaja vastaa myös kaavoituksesta, jolla muotoillaan asumisen kehittämisohjelmaa, mihin palvelut, yrittäminen ja asuminen sijoittuvat. Korkeakouluyhteistyö on myös osa toimialajohtajan työkenttää. Korkeakouluharjoittelijoita on vuosittain palkattu kaupungille kesätöihin erilaisiin kehittämistehtäviin. Työpaikkatilanne tietyillä toimialoilla on hyvä ja Heinolassakin kärsitään työvoimapulasta.

Teknisen toimen vuosikellossa on investoinnit saatu päätökseen, toriremontti, Kaivo- ja Siltakatujen kunnostukset ja monet muut kaupunkilaisten turvallisuutta ja viihtyvyyttä parantavat rakentamiskohteet on saatu valmiiksi.

Teknisen toimen toiminnasta aiheutuu monesti häiriötä kaupunkilaisten elämää, summaa Teknisen toimen johtaja.  Saatu palaute myös pitää teknisen toimen johtajankin kiinni kuntalaisten arjessa.

Paikalle oli lähes sata uutta heinolalaista, jotka olivat muuttaneet tänne Heinolaan mm. pääkaupunkiseudulta, Lahdesta ja Hämeenlinnasta.

Virallisen puheosuuden päätteeksi saimme nauttia joululaulusikermän, jonka toteuttivat Teemu Rantala ja Janne Toivanen.

Lukion aulatilan täytti iloinen puheensorina kahvin lomassa. Onnetar suosi muutamia osallistujia heinolalaisin tuotepalkinnoin, kaikki lähtivät kotiin turvallisesti Heinolan heijastimen kanssa. Tervetuloa uuteen kotikaupunkiinne!

Ensi vuonna uudet heinolalaiset ja uudet kujeet!

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu