Tutustu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen teettämän väestökyselyn tuloksiin

Lääkäripalvelut

Väestökyselyn tuloksia: sote-palveluista useimmilla myönteinen kokemus, aluevaaleissa aiotaan äänestää, mutta sote- ja pelastustoimen uudistuksesta tarvitaan lisää tietoa

Suurin osa päijäthämäläisistä arvioi myönteiseksi kokemuksensa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tämän ja edeltävän vuoden ajalta. Tulos käy ilmi kyselystä, joka tehtiin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelun tueksi lokakuun aikana.

Vastaajista 73 % koki saaneensa täysin apua tilanteeseensa viimeisimmällä käyntikerralla sote-palveluissa ja 23 % koki tulleensa osittain autetuksi. Valtaosa vastaajista koki myös tulleensa kohdelluksi kunnioittavasti ja yksilöllisesti palvelujen asiakkaana.

Useimmat tyytyväisiä nykyisiin digipalveluihin ja valtaosa valmis kokeilemaan niitä

Digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäneistä vastaajista 77 % vastasi olevansa niihin erittäin tai melko tyytyväinen, 15 % vastaajista mielipide oli neutraali. Yleisimmin digitaalisia palveluja oli käytetty omien tietojen, kuten ajanvarausten tai laboratoriotulosten, tarkistamiseen (76 % vastaajista). Jopa 85 % vastaajista arveli voivansa tehdä niin tulevaisuudessa.

Mitä nuoremmista vastaajista on kyse, sitä valmiimpia he olivat digitaalisten palveluiden käyttämiseen. Vastausten perusteella valmius digipalveluiden käyttöön kasvaa portaittain ja sen mukaan, miten helppoa ja tuttua asia on.

Ensin ollaan valmiita omien tietojen tutkimiseen tai yhteydenottoihin digitaalisten järjestelmien kautta. Käyttökokemusten kautta myönteinen suhtautuminen myös esimerkiksi digitaaliseen sote-ammattilaisen vastaanottoon kasvaa.

Tietoa sote- ja pelastustoimen uudistuksesta tarvitaan paljon lisää – mieluiten paikallisen median kautta

Kyselyä tehtäessä lokakuun alkupuolella vain joka viides vastaaja arvioi tietävänsä, mitä sote- ja pelastustoimen uudistuksessa suurin piirtein tapahtuu Päijät-Hämeessä. Tietämys oli keskimääräistä parempaa 50 vuotta täyttäneiden keskuudessa.

Vastaajat toivoivat saavansa lisää tietoa muutoksesta mieluiten paikallismedian kautta: sitä toivoi 45 % vastanneista. Perinteiset kanavat viestinnässä vaikuttivat muutenkin suosituilta: jopa joka viides toivoi saavansa aiheesta kirjeen tai tiedotteen kotiin. Lähes yhtä suosittuja tiedonsaantikanavia ovat Päijät-Soten sosiaalinen media tai uutiskirje ja verkkosivut.

Aluevaalit kiinnostavat ja palveluihin halutaan vaikuttaa, erityisesti nimettömänä

Alueen asukkaat osallistuvat mieluummin anonyymisti (kuntalaiskyselyt ja äänestäminen) kuin henkilökohtaisesti (asukasraadit, erilaiset neuvostot tai henkilökohtainen palaute) alueen palveluiden kehittämiseen.

Suosituimmat vaikuttamiskanavat ovat vastausten perusteella kuntalaiskyselyihin vastaaminen ja äänestäminen aluevaaleissa. Näin haluaa vaikuttaa neljä viidesosaa asukkaista.

Vaikka aluevaalit koetaan tärkeänä vaikuttamiskanavana, vain reilu puolet vastaajista kertoi olevansa tietoinen 23.1.2022 järjestettävistä aluevaaleista. Kuitenkin jopa 81 % kyselyyn vastanneista ilmoitti varmasti tai todennäköisesti äänestävänsä aluevaaleissa.

Mitä iäkkäämmästä vastaajaryhmästä oli kyse, sitä paremmin aluevaalit olivat tiedossa ja sitä varmemmin vastaajat kertoivat käyvänsä äänestämässä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän 18 vuotta täyttäneet asukkaat. Taloustutkimus toteutti kyselyn puhelinhaastatteluin. Kyselyyn vastasi yhteensä 703 henkilöä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 5.–23.10.2021.

Seuraa sote-uudistusta Päijät-Hämeessä (paijat-sote.fi)

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu