Turvataksemme asukkaillemme välttämättömän palvelutuotannon, Heinolan kaupunki siirtyy kaupunginjohtajan päätöksellä korotettuun valmiustilaan

Korona

Palvelujärjestelmän kriittisen suorituskyvyn varmistamiseksi, sote-henkilöstön riittävyyden ja henkilöstön osaamisen turvaamiseksi sekä väestön kokonaisturvallisuuden huomioimiseksi Heinolan kaupunki on siirtynyt kaupunginjohtajan Jari Parkkosen päätöksellä (23.12.2021) korotettuun valmiustilaan.

Valtakunnallisesti koronaviruspandemiatilanne on merkittävästi heikentynyt. Odotettavissa on jo vaikeassa tilanteessa tapahtuva tilanteen edelleen kärjistyminen nopeasti leviävän Omikron-variantin vaikutuksesta, Parkkonen toteaa.

Vaikea koronavirustilanne on aiheuttanut jo pitkäkestoisia ja merkittäviä ongelmia palvelutuotannon toteuttamisessa Päijät-Hämeessä. Päijät-Soten alueella on jälleen 26.11.2021 nostettu valmiustilaa valmiussuunnitelman mukaiseen tehostettuun valmiuteen, perusteena alueen merkittävästi vaikeutunut pandemiatilanne.

Aluehallintovirasto on vahvistanut Päijät-Soten koronayhteistyöryhmän esityksestä uudet kokoontumisrajoitukset 27.12.2021 alkaen seuraavasti:

  • yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa 10 henkilöä ja
  • ulkona / ulkotiloissa 50 henkilöä.

Heinolan kaupungissa toteutetaan jatkuvasti koronaviruspandemian hallintaan tähtääviä toimenpiteitä kaikilla organisaation toimialoilla. Heinolan kaupunki pyrkii tuottamaan lakisääteiset peruspalvelut poikkeustilanteessa. Tällä hetkellä pandemian hallitsemiseksi kriittistä on erityisesti rokotustoiminnan tehostaminen ja väestön palveluihin hakeutumisen puhelinpalvelun vahvistaminen. Palvelujärjestelmä on kuormittunut viime päivinä vakavalla tavalla. Tämä on näkynyt muun muassa puhelinpalvelun ruuhkautumisena ja rokotuksen jonoutumisena.

Vakava koronavirustilanne voi vaikuttaa palvelujärjestelmän suorituskykyyn – toivomme ymmärrystä ja yhteistyötä

Koronavirustilanne on vakava ja se voi kaupungin palvelujärjestelmän kriittisen suorituskyvyn varmistamiseksi edellyttää erilaisia muutoksia kaupungin toimialoilla, muun muassa henkilöstöä koskevia siirtoja palvelualueelta tai toimialalta toiselle. Väestön kokonaisturvallisuuden huomioiminen pandemiatilanteessa vaatii ymmärrystä ja yhteistyötä meiltä kaikilta.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
Heinolan kaupunginjohtaja
p. 0400 862 977 | jari.parkkonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu