Tuloksia yhteistyöstä LABin opiskelijoiden kanssa

Heinolan kaupunki on edistänyt opiskelija- ja oppilaitosyhteistyötä erilaisin keinoin. Syksyn 2023 aikana LAB-ammattikorkeakoulu sekä Heinolan kaupunki tarkastelivat yhdessä Heinolan kaupungin digitaalisia palveluita osana opiskelijoiden digikehittämisen opintojaksoa.

Opiskelijaprojektin tarkoituksena oli kartoittaa nykyisiä kaupungin tarjoamia digitaalisia palveluita sekä vertailla niitä saman kokoluokan verrokkikuntien digitaalisiin palveluihin. Nykytila-analyysin sekä vertailun pohjalta tullaan miettimään myös mitä uusia digitaalisia palveluita Heinolan kaupunki voisi tuottaa asukkailleen. Tämän lisäksi kartoitetaan, kuinka nykyisin käytössä olevia palveluita voitaisiin jatkokehittää sekä tuoda kaupunkilaisille helpommin lähestyttäviksi. Opiskelijat työskentelivät itsenäisesti pienryhmissä sekä hyödynsivät työssään moderneja tekniikoita.

Ehdotettuja verkkosivu-uudistuksia tullaan toteuttamaan askel kerrallaan kevään 2024 aikana.

Lisäksi Heinolan kaupunki hakee korkeakouluharjoittelijoita keväälle 2024. Paikkoja on 10 harjoittelijalle. Hakemukset tulee jättää 31.12.2023 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Harjoittelupaikkoja on kaupungin kaikilla toimialoilla.

korkeakouluharjoittelijoiden haku
Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu