Traficomilta tukea Heinolaan ikäihmisten arkireittien ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen

Liikenne

Heinola osallistui viime vuonna kolmeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämään valtionavustusten hakuun. Traficom on nyt myöntänyt avustusta kahdelle kaupunkimme hankkeelle. Konkreettisten investointien avustusta saatiin kävelyn turvallisten arkireittien kehittämiseen ikääntyvälle väestölle. Toinen avustus kohdistui laajakatsantoiseen ikäihmisten liikenneturvallisuuden parantamisen ja toimintamallien kehittämishankkeeseen.

Investointiapua kävelyn turvallisiin arkireitteihin ikääntyvälle väestölle

Hankkeella edistetään palvelujen saavutettavuutta kävellen ympäri vuoden ikääntyneille, liikuntarajoitteisille ja muistisairaille. Alustavasti on tunnistettu viisi keskeistä reittiä, jotka tukevat arkiliikkumista ulommalta kaupunkialueelta keskustan palvelujen äärelle ja lähikauppoihin.

Kävelyä tuetaan asentamalla reiteille uusia kiinteitä penkkejä. Penkki on kohtaamispaikka ja jaksamisen tuki. Toisistaan mahdollisuuksien mukaan näköetäisyydellä sijoitettavien penkkien reittikohtainen värikoodaus luo turvaa muistisairaille. Reiteistä kerrotaan opastetauluin niiden alku- ja loppupäissä.

Investointihankkeen kustannusarvio on 80 000 euroa. Traficomin avustusosuus on 50 %, eli maksimissaan 40 000 euroa.

Kyseistä kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman avustusta myönnettiin 63 hankkeelle 43 kuntaan ympäri Suomea. Avustusta saaneista kunnista 35 kuuluu Pyöräilykuntien verkostoon, kuten Heinolakin. Tuella kunnat pääsevät toteuttamaan kärkihankkeita, joilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn keskeisintä infrastruktuuria kuntien katuverkolla. Hanketuki on myös keskeinen toimi fossiilittoman liikenteen tiekartassa, jonka tavoitteena on kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005.

Yhdessä kohti ikäihmisten turvallisempaa liikkumista                     

Tässä toisessa avustusta saaneessa hankkeessa kehitetään laajalla näkökulmalla liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristön esteettömyyttä erityisesti ikäihmisten näkökulmasta. Lisääntyvä omaehtoinen liikkuminen parantaa ikääntyvien elämänlaatua ja säilyttää toimintakykyä mahdollisimman pitkään.

Kohdealueiksi otetaan ikäihmisten useimmin liikkumiseen käyttämiä alueita ja palvelukohteita, suunnitellen niille esteettömyyden ja turvallisuuden parantamista. Projektilla luodaan toimintamalli systemaattiseen turvallisen ja esteettömän liikkumisen kehittämiseen. Teknisen toimen johtajan Harri Kuivalaisen mukaan hankkeessa on ideana hyödyntää monipuolisesti osallistamista ja positiivista tekemistä teeman ympärillä.

Hankkeen valtionavustusosuus on 75 % kuluista, eli enintään 15 000 euroa. Hankehakemuksen mukainen alustava kustannusarvio on 20 000 euroa.

Molemmat hankkeet tukevat Heinolan strategian, hyvinvointityön ja hiilineutraaliuden tavoitteiden toteuttamista.

Lisätietoja                     

Harri Kuivalainen
teknisen toimen johtaja
044 797 6907 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Irene Översti
kaavoitusarkkitehti
044 769 4174 | etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu