Toritapaamisesta saatiin hyviä kehitysideoita

Heinolan asukkailla oli mahdollisuus jutella ja kysyä kaupungin asioista toritapaamisessa perjantaina 1.7.2022. Paikalla olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki, valtuuston puheenjohtaja Niina Varjo, elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari, teknisen toimen johtaja Keijo Houhala, hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja sekä hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi.

Juttelutuokioista kirjattiin ylös paljon asioita. Kaupunkilaisten kehitysideoita saatiin laaja-alaisesti ja esiin nousseista asioista on laitettu viestiä eteenpäin ja osaan pystytään reagoimaan helposti, kun taas toiset esiin nousseet asiat saattavat vaatia laajempaakin prosessia. Huolen aiheina todettiin mm. siisteyteen liittyvät asiat, erilaisten rakenteiden kunto ja useiden viheralueiden siistiminen sekä yleinen turvallisuus.

Lintuongelmat ja yleinen siisteys

Eritoten lokit ja valkoposkihanhet tuntuvat aiheuttavan harmia. Lokit sotkevat parvekkeet, ikkunat, kulkuväylät ja pihat. Varsinkin Virtakadun talot kärsivät sotkemisesta. Valkoposkihanhien jätökset rantaväylällä ärsyttävät ja yhä lisääntyvä hanhikanta aiheuttaa huolta.

Rantapuistojen ja uimarantojen siisteys herättivät myös keskustelua ja asuinalueiden roskien keräykseen toivottiin ripeyttä. Kävelykadun liikenteen koetaan puolestaan haittaavan torikauppiaiden toimintaa, koska rekat pöllyttävät pakokaasut suoraan myyntikojuihin. Erilaiset hajuhaitat Jyrängönkadun läheisyydessä ja Kirkkolammella vaikuttavat yleiseen olemiseen.

Alueiden ja rakenteiden kunto

Monia havaintoja kerrottiin myös pyöräteiden kunnosta ja turvallisuudesta. Reitti Vuohkalliolta Kirkonkylään ja monet risteykset todettiin vaarallisiksi. Lammaskallionkadulla puiden juuret puskevat läpi kerrostalojen kohdalla, jotka ovat vaarallisia pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Vaaratilanteita pyöräilijöille aiheuttavat monien kiinteistöjen aitojen hoitamattomuus, esimerkiksi Pehtoorinkadulla. Rajatorpanmäen pyörätiellä on vaarallinen avonainen kaivo.

Kysymyksiä turvallisuudesta heräsi myös Rautatiesillan ja sairaalan lipputangon kunnosta. Puistojen lahot puut arveluttavat ja monia viheralueita toivottiin raivattavan sekä harvennettavan. Pusikoiden poistamista ehdotettiin venelaitureiden alueelle sekä istutusalueen siistimistä Ojakadun ja Kirkkokadun risteyksessä. Näkymän avaamisia toivottiin Tommolan sillalle ja Helin Ravintolan terassilta vesistöön. Harjukadun lamppujen edellä mainittiin olevan poistettavia kasvustoja.

Rantapuiston penkkeihin toivottiin kiinnitystä, jotta eivät löydy virrasta. Kirjaston edessä oleva penkki todettiin huonokuntoiseksi. Kumpelin edessä olevan laiturin korjaaminen nousi myös esiin.  

Yleinen tunnelma torilla iloinen

Kaupunkilaiset olivat liikkeellä iloisissa ja kesäisissä tunnelmissa. Keväällä järjestetty osallistuva budjetointi sai kiitosta ja monet pitivät mahdollisuudesta vaikuttaa kaupungin käytössä olevien julkisten varojen käyttämiseen. Prisman tulo kaupunkiin hieman huolestutti, mutta koettiin pääosin myönteisenä.

Torille toivottiin vessaa ja sähköisten kulkuneuvojen latauspistettä erityisryhmille. Torille halutaan myös penkkejä ja torin alueen kehittämisestä kysyttiin, että milloin ja miten siinä edetään. Viikonlopun torikaahailuun toivottiin puuttumista ja torikadun pyöräilymerkintöihin loogisuutta.

Tunnelma oli kaikkiaan lämmin ja positiivinen ja hyvää keskustelua saatiin aikaiseksi. Valtava määrä erilaisia kehitysideoita on kirjattu ylös ja ne välitetään asianosaisille tahoille.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu