Toimintaterapeutti autistin arjessa

Vietämme valtakunnallista Autismitietoisuuden viikkoa 27.3. – 2.4.2023. Viikkoon on mahtunut niin tapahtumia Lahdessa kuin Heinolassakin. Viikon päätteeksi haluamme nostaa esille henkilön, joka tekee työtään mm. autismin parissa.

Kuka olet?
Olen toimintaterapeutti Heta Lahti ja työskentelen Heinolassa perusterveydenhuollossa lasten toimintaterapeuttina.

Mitä lasten perusterveydenhuollon toimintaterapeutti tekee?
Perusterveydenhuollossa lasten toimintaterapeutti arvioi lapsen toimintakykyä ja sen eri osa-alueita sekä toteuttaa tarpeen mukaan yksilöllisten tavoitteiden mukaista toimintaterapeuttista kuntoutusta.

Miksi ja miten toimintaterapiaan tullaan?
Toimintaterapia-arvioon ohjaudutaan lähetteellä esimerkiksi terveydenhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin, puheterapeutin tai psykologin suosituksesta. Toimintaterapiaan lähettämisen syinä voivat olla esimerkiksi karkeamotoriikan haasteet kuten tasapaino, kehonhallinta tai varoivaisuus liikkumista kohtaan. Haasteet hienomotoriikassa kuten kynänkäytössä ja saksilla leikkaamisessa tai kätisyyden vakiintumattomuus. Arjen sujumisen haasteet esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa, leikkimisessä tai siirtymätilanteissa. Hahmottamisen pulmat kuten piirtämisen ja rakentelun vaikeudet, esineisiin törmäily tai eksyminen. Aistisäätelyn haasteet, kuten yli- tai alireagoivuus aistiärsykkeille.

Millaisissa tilanteissa perusterveydenhuollon toimintaterapeutti työskentelee autisminkirjon lasten kanssa?
Autismiepäilyt eivät lähtökohtaisesti porrastu perustason terveydenhuoltoon vaan selkeät vaikea-asteiset autismiepäilyt ohjautuvat lastenneurologian yksikköön osastotutkimuksiin. Toimintaterapiassa työskentely on lapsen diagnoosista tai toimintakyvystä ja kehityksellisistä haasteista huolimatta aina yksilöllistä ja kunkin lapsen tarpeiden mukaista. Perustason toimintaterapeutti työskentelee lapsen kanssa motorisia taitoja, kuten karkeamotoriikan tai hienomotoriikan taitoja erilaisin toiminnallisin keinoin vahvistaen. Lisäksi voidaan esimerkiksi ohjauksellisin keinoin tukea lapsen toiminnanohjauksen tai aistisäätelyn haasteiden huomioimista ja tukemista arjessa. Toimintaterapian näkökulmasta myös toimintaan osallistumisen ja osallisuuden lisääminen sekä mielekkäiden toimintojen löytäminen lapsen arkeen on oleellista.

Mistä työpäivä koostuu?
Työpäivään voi sisältyä asiakaskäyntejä arvioinnin, kuntoutuksen tai palautekeskustelun muodossa. Käyntiä suunnitellaan ja valmistellaan etukäteen ja käynnin jälkeen asiakkaan asian hoitamiseen tai kirjaamiseen on varattava myös aikaa. Lisäksi voi olla osallistumisia asiakkaan verkostoneuvotteluihin, esimerkiksi päiväkodissa.

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu