Tienvarsihakkuita Veljeskylässä ja Sinilähteellä

Kaupunki harventaa puustoa kevyen liikenteen väylien varrelta Veljeskylässä Siltakadun viereltä ja Sinilähteellä Lahdentien viereltä. Kyseiset kevyen liikenteen väylät ovat turvallisuussyistä kokonaan pois käytöstä varsinaisen puiden kaadon ajan. Molemmissa tapauksissa kiertotie on lähellä ja hyvin saavutettavissa. Sinilähteellä Lahdentien varren linja-autopysäkille kulkeville on kulkureitti pysäkille työmaa-alueen pohjoispäästä.

Kevyen liikenteen väylien väliaikaisia sulkemisia aiheuttavia puiden kaatoja tehdään alustavasti 15. – 18.11. Lisäksi hakkuutähteiden ajoa tehdään tarpeen mukaan vielä seuraavina viikkoina.

Taajama-alueiden hakkuissa harvennetaan myös Asentajanpuiston puustoa (Rajakadun pohjoispäässä) sekä Hevossaaren sillan länsipuolen rantapuustoa.

Nauhalla rajatuilla työmaa-alueilla ei saa kulkea ilman työmaalla olevan työnjohdon lupaa.

Lisätietoja
Juho Kontra
metsätalousinsinööri
0500 308 734
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu