Tiedotus kiinteistön omistajille

lumen pudotus katolta

Talvi on tullut ja lumikuormia tulee taas seurata.

Kiinteistöjen omistajien velvollisuutena on tarkkailla tilannetta ja kehotamme ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli lumikuormat katolla niin vaativat.

Suurten hallien kattorakenteita on syytä tarkkailla. Kiinteistön omistajan on seurattava lumikuormaa aktiivisesti ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan, myös jos lunta on kertynyt erityisen runsaasti vain jollekin osalle kattoa.

Kiinteistöjen omistajien on huolehdittava siitä, että lumen ja jäiden putoaminen estetään kulkuväylille tai paikkoihin, jossa se aiheuttaa vaaraa henkilöille tai omaisuudelle.

Alueelliset ja ajankohtaiset tiedot kattojen lumikuormista, jotka sisältävät mm. peruslumikuormien tilanteet, ylitykset sekä lumenpudotus ohjeet, ovat nähtävissä osoitteissa:

https://wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/lumi2/vesitilanne.html

https://www.vesi.fi/karttapalvelu/?theme=finnlumi&teema=lumikuormatilanne

https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Lumikuorma_kasvaa_koko_maassa__SYKE_suos(62399)

Heinolassa 21.12.2022

Heinolan kaupungin rakennusvalvonta

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu