Terveisiä Vierumäeltä

Asukkaita kuuntelemassa esitystä

Parikymmentä vierumäkeläistä kokoontui eilen keskustelemaan alueen ajankohtaisista yrittämiseen, asumiseen ja yhteisöllisyyteen liittyvistä asioista. Kaupunkimuotoilija Noora Kumpulainen esitteli aluksi Heinolan maankäytön strategisen tavoitekartan, jonka jälkeen asemakaava-arkkitehti Katri Kuivalainen kävi tarkemmin läpi Vierumäen ja urheiluopiston asemakaavakohteet.

Asukkaat olivat pettyneitä, sillä uusia omakotitalotontteja ei ole vieläkään saatu kylälle, vaikka kysyntää olisi. Jotta uusia tontteja voidaan kaavoittaa muun muassa Vuolenkoskentien pohjoispuolelle, on ensin ratkaistava, miten alueen vesihuollon runkolinjat saadaan riittämään. Tällä hetkellä Heinolan kaupungilla on kylällä kolme vapaata tonttia myynnissä.

Elinkeinopäällikkö Netta Malin nosti puheenvuorossaan esille Vierumäen elinvoimaisuuden. Heinolan valittiin toiseksi Vuoden matkailualue -kilpailussa, ja Vierumäen urheiluopiston majoitusmyynti on omalta osaltaan vaikuttanut tähän hienoon sijoitukseen. Opiston alue kehittyy huimaa vauhtia. Tällä hetkellä opistolle suunnitellaan padel- ja tennishallia.

Ladec-yhteistyö sekä muu hanke- ja oppilaitosyhteistyö ovat myös suuri mahdollisuus alueen elinvoimaisuuden lisäämiseen. Uusi palveluyrittämisen kaava-alue Manunkulma Matkakeitaan ja Kelokodan välissä voisi soveltua esimerkiksi matkaparkille tai muulle matkailijoita palvelevalle toiminnalle. Laviassuon 85 hehtaarin aurinkovoimalalle on haettu rakennuslupaa. Vieressä sijaitsevalle pienemmälle aurinkovoimalalle ei vielä ole haettu rakennuslupaa. Versowoodin pääkonttorille on haettu rakennuslupaa ja sinne on myönnetty liimapuutehtaan laajennuslupa 2023.

Yrittämisen ajankohtaisten asioiden jälkeen palattiin asumiseen, kun Kumpulainen esitteli Asumisen kehittämisohjelman. Ohjelmasta hän nosti esille uudenlaisten asumisratkaisujen ja monipuolisen tarjonnan edistämisen Vierumäen alueella. Kyseessä voisi olla esimerkiksi erilaiset yhteisöllisen asumisen pilotit yhteistyössä investoreiden ja Välittävä Vierumäki -hankeen kanssa. Ehkä asian tutkimiseen voisi saada apua opiskelijoilta.

Asukkaita kuuntelemassa esitystä

Hankepäällikkö Sara Etola kertoi, että uusi yhteisöllisyyshanke on jatkoa Vetovoimainen Vierumäki -hankkeelle. Hanketta tehdään kuitenkin vielä omalla riskillä, koska ELY ei ole päässyt hyväksymään hankkeita järjestelmäuudistuksen vuoksi. Hankkeen tavoitteena on muun muassa lasten ja nuorten aktivoiminen, poikkisektorisen yhteistyön, kylä- ja yhdistystoimijoiden sekä jakamistalouden lisääminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteisöllisen asumisen, kyläkummitoiminnan, tavaralainaamojen- ja myyntipisteiden mahdollisuuksien kartoittamista, viestintä- ja digiopastusta, tulevaisuuden visiointia, palvelumuotoilua ja niin edelleen. Lisätietoa hankkeesta Vierumäen kylän omalla YouTube-kanavalla.

Lopuksi käytiin keskustelua asukkaiden tarpeista ja toiveista, kuten avoimista perhevuoroista koulun tiloissa. Jos saadaan vapaaehtoisia sitoutuneita aikuisia mukaan, niin asiasta voi sopia liikuntapalvelujohtaja Maria Kaikkosen kanssa. Hiekoitusta toivottiin lisättävän muuallakin kuin koulun välittömässä läheisyydessä ja kiinteistön liittymien kohdilla voisi olla vähemmän lumivalleja. Mutta hiihtoladut ovat hyvässä kunnossa, kiitos Heinolan kaupungille siitä!

Lisätietoja tapahtumasta Noora Kumpulainen 044 769 4187 noora.kumpulainen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu