Tekninen lautakunta 9.3.2023 päätöstiivistelmä

Luontomaisema

Asiat

18 Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

19 Tilinpäätös 2022 Tekniikkatoimiala

20 Vastaus 19.2.2023 saapuneeseen oikaisuvaatimukseen teknisen lautakunnan
19.1.2023 § 7 päätöksestä

21 Suomen Urheiluopiston vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen muutos

22 Heinolan kaupungin hyvinvointitilinpäätös v. 2022, tekninen lautakunta

23 Viranhaltijapäätökset

24 Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Asiassa 20 päätöksessä lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen ja totesi lisäksi, että aiemman päätöksen mukaisesti tulee osoittaa torin saneerauksen yhteydessä esteetön WC-tila torille. Tämä lisätään vastineeseen tiedoksi.

Muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Keijo Houhala, teknisen toimen johtaja,
puh 0500 918 597, keijo.houhala@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu