Tekninen lautakunta 9.12.2021 päätöskooste

Joulupallot

Asiat

§ 93           Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot

§ 94           Lounasaterioiden hinnat 2022

§ 95           Ruokapalvelun taksat 2022

§ 96           Teknisen toimialan toimintaohjeen päivitys

§ 97           Viranhaltijapäätökset

§ 98              Päätöksiä ja tiedoksiantoja

§ 96 Teknisen toimialan toimintaohjetta (esityslistan liitteenä) päivitettiin kokouksessa vielä kohdassa 7.3 niin, että raja-arvoksi korjattiin 15 000 €. Muuten ehdotus toimintaohjeeksi pysyi ennallaan. Tämä kirjattiin uudeksi päätösehdotukseksi.

Kaikki muut teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Harri Kuivalainen, teknisen toimen johtaja, puh. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu