Tekninen lautakunta 7.10.2021 päätöskooste

Syksyinen vesitorni

Asiat

72Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen, tekninen lautakunta
73Teknisen toimen johtajan ja palvelualuejohtajien infot
74Talousarvio vuodelle 2022 ja suunnitteluvuosille 2022-2025, tekniikka
75Vesi- ja jätevesimaksujen hinnantarkistus 1.1.2022 alkaen
76Arviointikertomuksen vastineet 2020
77Viranhaltijapäätökset
78Päätöksiä ja tiedoksiantoja

Kaikki teknisen lautakunnan kokouksessa käsitellyt asiat hyväksyttiin esitysten mukaisesti.

§ 72

Päätösehdotusta muutettiin hyvinvointilautakunnan kanssa yhteisen infotilaisuuden jälkeen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutettu päätösehdotus kuuluu:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kirkonkylän koulun ja päiväkodin hankesuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun.

§ 75

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja totesi, että asiasta käydyn keskustelun kuluessa jäsen Lehmusvuori on tehnyt vs. teknisen toimen johtajan ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne, jotka kannattavat teknisen toimen johtajan ehdotusta, äänestävät Jaa, ja ne, jotka kannattavat jäsen Lehmusvuoren tekemää esitystä äänestävät Ei. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin

5 Jaa-ääntä (Jaakkola, Niemi, Saittakari, Vainio ja Pynnönen) ja

4 Ei-ääntä (Lehmusvuori, Kallio, Ruuth ja Salonen)

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan äänin 5 vastaan 4 hyväksyneen vs. teknisen toimen johtajan tekemän esityksen.

Kokouksen pöytäkirja on luettavissa kaupungin verkkosivuilta tarkastuksen jälkeen.

Lisätietoja

Ari Matteinen, vs. teknien toimen johtaja,
puh. 0500 497 251, ari.matteinen@heinola.fi

Kai Pynnönen, teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
puh 040 540 9006, kai.pynnonen@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu