Tekninen lautakunta 31.5.2021 päätöskooste

Heinolan uimaranta

Asiat

56 § Oikaisuvaatimus, teknisen toimen johtajan vhp 11/2021 §, 28.4.2021

Tekninen lautakunta päätti hylätä Isku Interior Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä esiin tuoduilla perusteilla.

Lisätietoja

Harri Kuivalainen, teknisen toimen johtaja, puh. 044 797 6907, harri.kuivalainen@heinola.fi

Henri Saari, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, puh 040 581 9381, henri.saari@heinola.fi

Takaisin ajankohtaisiin
Etusivu